μΉ˜μ¦ˆκ΅°β˜…πŸ§€ is a user on twingyeo.kr. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
μΉ˜μ¦ˆκ΅°β˜…πŸ§€ @cheesekun

μ•„ μ˜€λŠ˜λ„ λ‚΄κ°€ λ„ˆλ¬΄ κ·€μ—½λ‹€;

Β· Tusky Β· 1 Β· 0