μΉ˜μ¦ˆκ΅°β˜…πŸ§€ is a user on twingyeo.kr. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
μΉ˜μ¦ˆκ΅°β˜…πŸ§€ @cheesekun

ν—¬μŠ€ λ‹€μ‹œ λ‹€λ‹ˆκΈ°λ‘œ ν–ˆμ–΄μš”!

Β· Web Β· 1 Β· 1