μΉ˜μ¦ˆκ΅°β˜…πŸ§€ is a user on twingyeo.kr. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.

πŸ’’πŸ’’πŸ’’πŸ’’πŸ’’πŸ’’πŸ’’πŸ’’πŸ’’πŸ’’

alt+printscreen도 잘 λ¨ΉλŠ”λ‹€

μƒˆμ˜· μž…μœΌλ‹ˆκΉŒ κΈ°λΆ„μ’‹λ‹€ 히히